Školní výlety na hradě Veveří
Komedianti na káře
 
Komedianti na káře
 
 
Zdravotní klaun
 
www.marionetisti.cz
 19299   

Program školního výletu

(4.6. až 20.6. mimo pondělí)

Celá akce je situována do části hradu nazvané "Přihrádek", což je hradbami uzavřený prostor, ve kterém se děti mohou libovolně pohybovat a vyzkoušet všechny nabízené aktivity. Zde se také v připraveném zastřešeném amfiteátru odehraje divadelní představení. Po Vašem příjezdu proběhne v tomto prostoru s pomocí hradního bubeníka seznámení s programem a vedoucí obdrží veškeré potřebné informace. Děti se pak už sami budou pohybovat po jednotlivých stanovištích a pouze na prohlídku hradu si je podle našich informací odvedou učitelé sami.

Poplatek 150,- Kč v sobě zahrnuje prohlídku hradu s průvodcem, využití výtvarné dílny, tisk na látku s dobovým motivem, prohlídku zbrojnice, výstavu loutek a žonglérskou dílnu. Při práci pak mohou sledovat další řemeslníky. Za malý poplatek si pak budou moci navíc vyzkoušet střelbu z kuše nebo zhotovení různých výrobků u místních řemeslníků. V případě nezájmu o prohlídku vnitřních prostor hradu, je cena za výlet 130,-

Samotný školní výlet se skládá ze čtyř tematických částí. To znamená řemesel, cesty do historie, pohybových aktivit a divadelního představení.

  1. ŘEMESLA
  2. CESTA DO HISTORIE
  3. POHYBOVÉ AKTIVITY
  4. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ