Školní výlety na hradě Veveří
Komedianti na káře
 
Komedianti na káře
 
 
Zdravotní klaun
 
www.marionetisti.cz
 



19299   

Kudy na Veveří


   Státní hrad Veveří se nalézá v nádherném prostředí nad soutokem řeky Svratky, která se zde rozšiřuje v brněnskou přehradu, s potůčkem Veverkou. Nejbližší brněnská městská část, Bystrc, je vzdálena necelých devět kilometrů. Pro větší přehlednost jsou všechny nejbližší odbočky a příjezdové cesty v okolí hradu označeny směrovými tabulemi, takže je téměř vyloučena možnost bloudění.

   Pro ty, kteří přijíždějí směrem od Brna, je potřebné ve městě samém směřovat dle ukazatelů na městskou část Bystrc a dále směřovat na Veverskou Bítýšku. Dostanete se tak na silnici na levém břehu přehrady a ta vás po několika kilometrech přivede pod hrad a k ukazatelům, které vás navedou na parkoviště před hlavní bránou.

   Pokud budete přijíždět po dálnici, nebo ze směru od Jihlavy, tak je nutné použít sjezd na Ostrovačice a dále směřovat opět na Veverskou Bítýšku. Na další klíčové křižovatce pod hradem vás již opět navedou informační cedule.

   Pro ještě větší názornost jsme pro vás zde připravili mapky s vyznačením všech příjezdových cest, i s vyznačením příchodu k vlastnímu hradu.